Kategorie

Producenci

eBiuletyn-Newsletter

Qblock Plus Powiększ do pełnego rozmiaru

Qblock Plus

Plastyfikator do betonu

 • znacznie poprawia plastyczność, ułatwiając nakładanie 
 • poprawia spójność betonu
 • pozwala na zmniejszenie ilości wody o ok. 10%
 • nie powoduje korozji elementów metalowych
 • nadaje się do wylewek betonowych prefabrykatów betonowych
 • szczególnie polecany przy ogrzewaniu podłogowym

Więcej szczegółów

Dodaj do koszyka
Właściwości:

Qblock Plus to silnie działający plastyfikator, rozpraszający cząstki cementu w mieszance. Poprawia plastyczność bez konieczności dodawania kolejnych porcji wody.
Zalety:
 • Znacznie poprawia plastyczność, ułatwiając nakładanie
 • Poprawia spójność betonu, ograniczając podciekanie i oddzielanie się składników
 • Pozwala na zmniejszenie ilości wody o ok. 10% przy zachowaniu plastyczności, zwiększeniu trwałości, twardości oraz wodoodporności.
 • Szczególnie przydatny w warunkach wysokich temperatur, do przedłużenia urabialności.
 • Pozwala na oszczędne gospodarowanie mieszanką, a zatem i cementem.
 • Z powodzeniem można stosować przy ogrzewaniu podłogowym

Przeznaczenie:

Qblock PLUS można stosować do wylewek betonowych (szczególnie przu ogrzewaniu podłogowy), do wytwarzania betonów prefabrykowanych, do produkcji cegieł i bloczków betonowych, do betonów sprężonych, w miejscach zagęszczonego zbrojenia, gdzie wysoka urabialność jest szczególnie pożądana, produkcji bloczków i kostki brukowej.

Qblock PLUS polecany jest również podczas upałów -aby dłużej zachować plastyczność mieszanki

Dozowanie:

Qblock PLUS należy stosować w ilości od 0,29% do 0,57 % masy cementu (przeciętnie 200 ml na 50 kg cementu) razem z wodą zarobową i kruszywem. Nigdy nie należy dodawać Qblock PLUS do suchego cementu! Podczas betonowania w upalną pogodę można dawkę Qblock PLUS podwyższyć (od 0,41% do 0,82% masy cementu), co przedłuży czas urabialności mieszanki.

Qblock PLUS można stosować ze wszystkimi rodzajami cementu portlandzkiego, włącznie z odpornym na siarczany, oraz z dodatkami żużla wielkopiecowego, lub popiołów lotnych. Qblock PLUS nie powinien być łączony z innymi dodatkami przed dodaniem do mieszanki.Wszelkie inne dodatki do mieszanki zawierającej Qblock PLUS powinny być dodawane osobno.

Przechowywanie:

Qblock PLUS należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach z dala od bezpośredniego źródła światła słonecznego. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dane techniczne:
           Kolor: Brązowy płyn
  Gęstość właściwa: 1.03 przy 25°C
  Napowietrzenie: brak
  Zawartość jonów chloru: brak, zgodnie z BS 5075 cz. 1
  Zawartość azotanów: brak
  Temperatura zamarzania: -2°C
  Odporność na zamarzanie: można używać ponownie po
odmrożeniu i rozmieszaniu.
  Punkt zapłonu: brak